Doelstellingen

Hoorns Sportcollectief 2.0

het platform voor sportverenigingen in Hoorn

 

                                

                                 

 

 

Onze missie

Het is onze missie om alle sportverenigingen in Hoorn de mogelijkheid te bieden vitaler te worden.

De Stichting Hoorns Sportcollectief wil  de organisatiekracht van verenigingen helpen vergroten.   

Onze missie is het om verenigingen te helpen zich met elkaar te verbinden; in sporttermen gesproken: te komen tot een sportnetwerk dat scoort!

 

Onze visie

Het Nationale Sportakkoord streeft vitale sportverenigingen na, dit om sportieve en maatschappelijke ambities waar te kunnen maken. Net zoals het Nationale Sportakkoord stelt, is het duidelijk dat de verenigingen in dat streven ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons doel

Het Hoorns Sportcollectief heeft als doel het rendement van kennis en innovatie voor de breedtesport en topsport te vergroten. Het doel is om op deze wijze bij te dragen aan een zo optimaal mogelijk sportklimaat in de gemeente Hoorn.

 

Onze doelgroep en werkwijze

Het Hoorns Sportcollectief is er voor alle sportverenigingen in Hoorn. De grootte, de doelgroep(en) en het al dan niet nastreven van maatschappelijke doelstellingen maakt niet uit bij het belang voor de vereniging om toe te treden tot het collectief. Het collectief is zowel georiënteerd op binnen- als buitensporten.  Het behoort  tot de mogelijkheden dat het collectief de sporten met een bepaalde oriëntatie met elkaar verenigt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat aan de denksporten een speciaal aanbod wordt gedaan om gezamenlijk aan de weg te timmeren.

 

Dit offline én online platform voor de sportverenigingen in de gemeente Hoorn zorgt voor verbinding en exposure van ieders expertise.

Er worden links gelegd die men zelf niet kan leggen; de sportvereniging wordt gezien als partner van andere partijen in het sociaal domein.  Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties zullen dankzij de rol van het collectief met elkaar in contact worden gebracht.

 

Door informatie te delen creëert dit platform meerwaarde voor de eigen- en voor andermans vereniging.  Op elkaars kennis kan verder worden gebouwd waardoor nieuwe ideeën ontstaan. Door kennis en data te ontsluiten wordt de informatie vindbaar en bruikbaar. In eerste instantie wordt onder andere gedacht aan onderwerpen als ledenwerving/ledenbehoud, vrijwilligersbeleid, sponsorwerving/sponsorbehoud en het vinden van partners in het sociale domein.

Het gezamenlijk uitvoeren van projecten behoort tot de mogelijkheden.